Gå til indhold

Sundhedspersonale

Produkter, behandlinger og services til sundhedspersonale

Hæmodialyse

Hæmodialyse

Trods betydelige forbedringer i kvaliteten og effektiviteten af hæmodialysebehandling de senere år, er hjertekarsygdom (CVD) fortsat den hyppigste dødsårsag hos dialysepatienter. I dag dør næsten hver anden dialysepatient af kardiovaskulære komplikationer. Fresenius Medical Care understøtter og hjælper nefrologer verden over med at minimere deres patienters risiko for hjertekarsygdomme og dødelighed.

HighVolumeHDF-behandling med vores innovative membraner som Helixoneplus kombineret med moderne overvågningsfunktioner som blodvolumenmonitor samt ultra rene dialysevæsker, er med til at mindske risikofaktorer for hjertekarsygdomme og forbedrer dermed kvaliteten og effektiviteten af hæmodialysebehandling.

Hjemmebehandlinger

Hjemmebehandlinger

Med vores udvalg til peritonealdialyse og hjemmehæmodialyse er du sikker på at have alt, hvad du behøver for at optimere behandlingen for dine patienter, samtidig med at kunne imødekomme deres personlige præferencer.

•    CAPD – Kontinuerlig ambulant peritonealdialyse
•    APD –   Automatiseret peritonealdialyse
•    HHD –   Hjemmehæmodialyse

Læs mere på  freseniusmedicalcare.com

Akutte behandlinger

CRRT — en pålidelig og effektiv behandling

CRRT, kontinuerlig nyreerstatnings terapi, tilbydes til patienter med akut nyreinsufficiens indlagt på intensiv afdeling. Patienterne dialyseres hele døgnet, hvor dialysemaskinen midlertidigt overtager patientens egen nyrefunktion.

Behandlingen sikrer, at der fjernes affaldsstoffer, toksiner, overskydende elektrolytter samt væske fra patientens krop.

CRRT erstatter ikke fuldstændigt nyrernes funktioner hos den intensive patient, da denne som oftest har flere konkurrerende lidelser, som behandles med blodtryks medicin, væsketerapi, antibiotika, vitaminer mm.

Læs mere her:
www.freseniusmedicalcare.com  og www.multiintensecare.com

Hjerte-lunge terapi

Xenios AG – et Fresenius Medical Care selskab – er frontløber inden for ekstrakorporal hjerte-lunge support og dedikeret til at forbedre patienters liv og overlevelse. Dette via højkvalitets produkter og applikationsrelateret serviceekspertise.

Læs mere på vores Xenios website
Pædiatrisk dialyse

Pædiatrisk dialyse

Hos Fresenius Medical Care har vi forpligtet os til at løse individuelle behov i behandlingen af børn i dialysehandling. Ingen børn er ens. Alder og kropsstørrelse samt den underliggende medicinske sygdom er sjældent den samme, og der skal også tages hensyn til forskellige familiesituationer. Der er således mange faktorer, der spiller ind på valg af den rette behandling til et barn.

Fresenius Medical Care tilbyder en bred vifte af dialyseprodukter til hver enkelt situation og behandling, og alle produkter opfylder de højeste kvalitetsstandarder på terapiområderne:

•    Akut og kronisk peritonealdialyse
•    Kronisk hæmodialyse
•    Akut nyresvigt

Læs mere på: www.freseniusmedicalcare.com

Renal IT

Renal IT leverer softwareløsninger, der understøtter behandling af kronisk nyresygdom på en mere effektiv, pålidelig og omkostningseffektiv måde. Den kan administreres i hospitalsregi til både akutte- og kroniske dialysebehandlinger samt til hjemmebehandlinger.

Renal IT støtter læger og sygeplejersker i beslutninger omkring dialysebehandlingen og giver desuden analytisk indsigt og overblik i patienternes behandlingsdata. Som en ”one-stop-shop” tilbyder Fresenius Medical Care et komplet udvalg af software, hardware, installation og support.

Teknisk Service

Teknisk Service

I Teknisk Service arbejder vi med nyinstallationer, support og vedligeholdelse af dialyseudstyr, vandanlæg og dialyse IT.

Vores egne serviceteknikere er specialuddannede og certificerede i alle vores produkter og sørger for, at kundernes udstyr er vedligeholdt efter reglerne og opdateret med de nyeste software versioner, så brugerne altid får glæde af alle vores nyeste funktioner og forbedringer.
Vi har et tæt og godt samarbejde med vores kunder og brugere, som er de Danske Regioners hospitalsteknikere, sygeplejersker og dialysepatienter.

Vores vigtigste opgave er at sørge for, at brugerne af vores dialysemaskiner får den bedst mulige dagligdag. Derfor sætter vi stor pris på vores tætte samarbejde og udveksling af erfaring med vores kunder og brugere.
Vi sætter en stor ære i at overholde vores aftaler og at levere bedst tænkelig kvalitet til tiden.

Services og ressourcer

Fresenius Medical Care er stærkt engageret i at støtte medicinsk forskning og udvikling. Desuden sætter vi stor ære i at oplære sundhedspersonale indenfor relevante behandlingsområder. Dermed bidrager vi til en forbedring af sundhedsfaglige standarder samt en forbedret patientpleje. Det gør vi blandt andet ved:

•    Uddannelse og support til at understøtte dit behandlingsprogram
•    Udvalgte møder, kongresser, seminarer og symposier
•    Understøtter medicinsk og videnskabelig uddannelse af sundhedspersonale
•    Selskabet Fresenius Medical Care Ventures. Etableret for at investere i
     opstartsvirksomheder og nyetablerede virksomheder i sundhedssektoren

Flere oplysninger

Besøg freseniusmedicalcare.coms internationale hjemmeside for at få dybdegående oplysninger om de produkter og serviceydelse, som Fresenius Medical Care tilbyder.