Gå til indhold

Brugerbetingelser

Læs disse betingelser nøje. De regulerer din brug af vores hjemmeside og alt materiale herpå.

Redigeret af: 

Fresenius Medical Care Danmark A/S
Oldenburg Allé 1
2630 Taastrup

Telefon.:   +45 43 22 61 00

Copyrights

Copyright © Fresenius Medical Care Danmark A/S. Alle rettigheder forbeholdes.

Tekst, billeder, grafik, lydfiler, animationsfiler, videofiler og deres opsætning på Fresenius Medical Cares internetsider er alle underlagt ophavsretlig beskyttelse og andre immaterielle rettigheder. Disse objekter må ikke kopieres til kommercielt brug, og disse objekter må ikke ændres eller lægges ud andre steder. Nogle Fresenius Medical Care internetsider indeholder også billeder eller andre filer, som er underlagt ophavsrettigheder til deres leverandører.

Du har mulighed for at gennemse denne hjemmeside og at gengive uddrag i form af udskrivning, download til en harddisk, samt ved distribution til andre mennesker, men i alle tilfælde udelukkende til ikke-kommercielle, informationsmæssige og personlige formål.
 

Varemærker

Medmindre andet er angivet, er alle varemærker på Fresenius Medical Cares internetsider blevet registreret i specifikke lande og er underlagt varemærkerettigheder tilhørende Fresenius Medical Care og enten ejes eller anvendes under henhold til licensaftale med Fresenius Medical Care og dennes partnere.
 

Ansvarsfraskrivelse

Fresenius Medical Care leverer denne information “som den er”, uden nogen form for garanti, hverken udtrykkelig eller underforstået, herunder (men ikke begrænset til) eventuelle underforståede garantier for salgbarhed, egnethed til et bestemt formå eller krænkelser. Selvom de leverende oplysninger menes at være korrekte, kan de indeholde fejl eller unøjagtigheder. Oplysningerne på dette websted er alene ment som generel oplysning, og udgør ikke forretningsmæssig, medicinsk eller anden professionel rådgivning. Vi påtager os intet ansvar for skader eller tab, der måtte opstå som følge af anvendelsen af oplysningerne på dette websted.


Fremadrettede udsagn

Dette websted indeholder fremadrettede udsagn baseret på Fresenius Medical Care-ledelsens meninger og vurderinger. Sådanne fremadrettede udsagn kan indebære risici og usikkerheder, blandt andet grundet fremtidige, forventede teknologiske landvindinger inden for det medicinske felt, efterspørgslen efter produkter, markedsaccept af økonomiske forhold og betydningen af konkurrerende produkter og priser, valutakursudsving og andre risici. Disse fremadrettede udsagn afspejler synspunkterne fra Fresenius Medical Care på tidspunktet for deres fremsættelse vedrørende fremtidige begivenheder og er forbundet med risici og usikkerhed. Alle sådanne fremadrettede udsagn er baseret på skøn og estimater foretaget af virksomhedens ledelse, som menes at være rimelige, selvom de i sagens natur er usikre og vanskelige at forudsige. De faktiske resultater eller erfaringer kan afvige væsentligt fra de fremadrettede udsagn. Fresenius Medical Care fralægger sig enhver intention om eller forpligtelse til at opdatere disse fremadrettede udsagn.


Ingen licenser

Fresenius Medical Care har tilstræbt at tilbyde et innovativt og informativt websted. Vi beder dig om forståelse for, at Fresenius Medical Care må beskytte sine immaterielle rettigheder, herunder patenter, varemærker og ophavsrettigheder. Af denne grund skal vi gøre opmærksom på, at der ikke ydes en licens til Fresenius Medical Cares intellektuelle ejendom som følge af brugen af dette websted.
 

Hyperlinks

Hyperlinks på vores websted skal ikke ses som en anbefaling. Vi kontrollerer ikke, om oplysningerne er nøjagtige og korrekte. Vi tager intet ansvar for skader, der måtte opstå fra brugen af denne information.