Gå til indhold

Persondatabeskyttelse

Dit privatliv er vigtigt for Fresenius Medical Care Danmark A/S (herefter benævnt “Vi”). Derfor er beskyttelse af dit privatliv i forbindelse med behandling af dine persondata noget, som vi er særlig opmærksom på i vores daglige arbejde.

Nærværende persondatabeskyttelsespolitik beskriver de persondata, som vi indsamler om dig på enten hjemmesiden eller applikationen. Politikken beskriver, hvordan vi bruger og anvender persondata, hvordan vi beskytter data og de valg, du kan foretage i denne henseende. Vi opfordrer dig til at gennemgå vores persondatabeskyttelse (privatlivspolitik) og klikke på de tilgængelige links, hvis du ønsker yderligere oplysninger om et bestemt emne.

Indsamling af oplysninger

“Persondata” er data, der identificerer dig som enkeltperson eller som er relateret til en identificerbar enkeltperson.  Vi indsamler persondata på forskellige måder, herunder gennem registreringer, applikationer, undersøgelser, kontaktformularer i forbindelse med dine forespørgsler. Og automatisk, når du browser på vores hjemmeside.

Vi kan anmode om basale persondata, når du bruger hjemmesiden. Persondata, som vi kan anmode om, omfatter navn, foretrukne sprog, kontaktoplysninger (som adresse, telefonnummer, e-mail), interesser, oplysninger om speciale og arbejdsplads tilknytning for sundhedspersonale.

Vi kan kombinere de persondata, som du indsender, med andre oplysninger vi har indsamlet fra dig, hvad enten det er on- eller offline. Vi kan også kombinere dem med oplysninger, vi modtager om dig fra andre kilder som fx offentligt tilgængelige databaser, sociale medieplatforme og andre tredjeparter.

Du bliver informeret om hvilke persondata, der er obligatoriske og hvilke persondata, der er valgfrie. Du har ret til at afvise at udlevere persondata, når du bliver bedt om det. Men hvis du vælger ikke at udlevere data, der er nødvendige for, at vi kan levere de anmodede serviceydelser, kan vi ikke tilbyde dig disse ydelser.  

Hvis du indsender persondata til os, der relaterer til andre enkeltpersoner, så tilkendegiver du, at du har bemyndigelse til at gøre det og giver os dermed tilladelse til at bruge oplysningerne i henhold til denne politik om persondatabeskyttelse.

Følsomme persondata

Medmindre vi specifikt anmoder om det eller opfordrer til det, så beder vi dig aldrig om at sende eller udlevere nogen form for private oplysninger (fx CPR-nummer, kreditkortnummer, pasnummer) eller følsomme persondata, som defineret i gældende lov (fx oplysninger relateret til race eller etnisk oprindelse, politiske holdninger, religion eller filosofisk overbevisning, helbred, sexliv eller seksuel orientering, kriminel baggrund, medlem af fagforening, biometriske eller genetiske data, der har til formål unikt at kunne identificere en enkeltperson) hverken på eller via hjemmesiden eller på nogen anden måde.

Mindreårige

Hjemmesiden er ikke rettet mod enkeltpersoner under 16 år, og vi anmoder om, at sådanne enkeltpersoner ikke udleverer persondata via hjemmesiden. Hvis dit barn har indsendt persondata, og du gerne vil anmode om, at sådanne persondata bliver fjernet, så kontakt os som forklaret nedenfor under ”Kontakt os”.

Brug af passiv informationsindsamling

Passiv informationsindsamling (dvs. indsamling af oplysninger uden at den besøgende aktivt udleverer dem) sker som regel, når en besøgende navigerer rundt på hjemmesiden.

Cookies er en standard funktion på hjemmesiden, hvor vi kan lagre små mængder data på din computer vedrørende dit besøg på vores hjemmeside. Cookies hjælper os med at lære hvilke områder af hjemmesiden, der er nyttige og hvilke områder, der har brug for forbedring.

En "cookie" er en lille bid information, som et websted sender til din webbrowser, som hjælper webstedet med at huske oplysninger om dig og dine præferencer.

“Session” cookies er midlertidige cookies, der bruges til at forbedre navigation, blokere besøgende fra at levere oplysninger, hvis det ikke er passende (hjemmesiden “husker” tidligere indtastninger som alder eller oprindelsesland, som lå udenfor de specificerede parametre og blokerer efterfølgende ændringer) og indsamler samlede statistiske oplysninger på hjemmesiden. De bliver slettet, når du afslutter din webbrowser eller slukker din computer.

"Permanente" cookies er cookies, der anbringes på din computers harddisk og bliver der, medmindre du sletter cookien. Permanente cookies lagrer oplysninger på din computer af en række forskellige årsager, fx for at hente bestemte oplysninger, som du tidligere har udleveret (som adgangskoder), for at hjælpe med at afgøre hvilke områder af hjemmesiden, som de besøgende finder mest nyttig og for løbende at tilpasse hjemmesiden baseret på dine præferencer. Permanente cookies, der er anbragt af denne hjemmeside på din computer, kan indeholde persondata, men kun hvis du har registreret eller på anden måde givet samtykke til opbevaring af persondata, som du har udleveret på hjemmesiden. Ellers ved vores server kun, at en uidentificeret besøgende med din cookie er vendt tilbage til hjemmesiden.

Du kan vælge at blokere brugen af cookies via din browser. Hvis ikke du ønsker at acceptere cookies, skal du indstille din browser, så du automatisk afviser cookie-lagring eller informeres, hver gang en hjemmeside anmoder om, at en cookie bliver lagret. Du kan også slette tidligere gemte cookies via browseren. Se browserens hjælpeside for at få flere oplysninger. Der henvises til www.allaboutcookies.org/manage-cookies/index.html for at få flere oplysninger om almindeligt anvendte browsere. Hvis du vælger ikke at acceptere cookies, kan det begrænse de funktioner, der er tilgængelige på vores hjemmesider.

Vi og vores serviceudbydere kan også automatisk indsamle og anvende oplysninger på følgende måder:

Gennem din browser: Visse oplysninger indsamles af de fleste browsere, som fx vores Media Access Control (MAC) adresse, computertype (Windows eller Mac), skærmopløsning, operativsystemets navn og version samt internetbrowsertype og internetbrowser version. Vi kan indsamle lignende oplysninger om din enhedstype og identificere, hvis du får adgang til hjemmesiden via en mobilenhed. Vi bruger disse oplysninger til at sikre, at hjemmesiden fungerer korrekt.

IP-adresse: Din IP-adresse identificeres og logføres automatisk i vores serverlogfiler, når en bruger besøger hjemmesiden. Samtidig logges tidspunktet for besøget og de besøgte sider. Vi bruger delvist maskerede IP-adresser til bl.a. at beregne hjemmesidens anvendelsesniveauer, diagnosticere serverproblemer og administrere hjemmesiden. Vi kan også hente din tilnærmelsesvise placering fra din delvist maskerede IP-adresse (2 byte-anonymisering).

Enhedsinformation: Vi kan indsamle oplysninger fra den enhed (enhedstype, operativsystem, skærmopløsning, sprog, det land du befinder dig i samt webbrowsertype), du brugte under besøget.

Administrer cookies anvendt på denne hjemmeside

For at administrere cookies, der er brugt på denne hjemmeside, skal du åbne dialogboksen Cookieindstillinger i OneTrust Privacy Preference Center.

Liste over cookies anvendt på denne hjemmeside

For at se en liste over cookies, der benyttes på denne hjemmeside, skal du åbne siden Cookieerklæring.

Hvordan vi anvender dine persondata

Vi anvender og udleverer de persondata, du giver os, og som er beskrevet for dig på indsamlingstidspunktet. Dette især med henblik på:

At levere hjemmesidefunktionalitet og imødekomme dine anmodninger, hvis vi har et kontraktmæssigt forhold eller en legitim interesse. Det omfatter:

 • At levere kundeservice til dig
 • At besvare dine forespørgsler og imødekomme dine anmodninger og færdiggøre dine transaktioner
 • At sende administrativ information til dig, som ændringer til vores vilkår, betingelser og politik samt markedsføringsinformation, som vi mener kunne have din interesse
 • At facilitere fælles delingsfunktionalitet
   

At levere skræddersyede serviceydelser, når vi har dit samtykke eller en legitim interesse i at levere oplysninger, som har din interesse. Det omfatter:

 • For bedre at kunne forstå dig og skræddersy vores interaktioner med dig
 • For at analysere eller forudse vores brugeres præferencer og derved kunne identificere samlede trendrapporter over, hvordan vores hjemmeside anvendes
 • For at analysere eller forudse dine præferencer for at kunne forbedre vores interaktioner med dig, dvs. at levere indhold, produkter og tilbud til dig (via vores hjemmeside, e-mail eller digitale værktøjer), som vi mener, kan være relevante for dine professionelle formål
   

At beskæftige os med dig som sundhedsperson, hvis vi har et kontraktmæssigt forhold eller en legitim interesse. Det omfatter:

 • At bekræfte din egnethed til at få adgang til visse produkter, serviceydelser og data, der måske kun leveres til visse licenstildelte
 • At interagere med dig baseret på din professionelle ekspertise og mening, digitalt eller på andre måder
 • At involvere dig i programmer/grupper for sundhedspersonale
 • At involvere dig i undersøgelser, som er relateret til vores produkter eller serviceydelser, undersøgelser fra en virksomhed eller forretningspartner, der er tilknyttet Fresenius Medical Care
 • At samarbejde med dig i forbindelse med sundhedsfaglige arrangementer og aktiviteter, publikationer eller advisory/ekspert møder
 • At efterspørge dine meninger om produkter og serviceydelser, som enten vi, en virksomhed eller forretningspartner, der er tilknyttet Fresenius Medical Care, markedsfører.
   

At lade dig deltage i særlige programmer, aktiviteter, begivenheder eller kampagner som en del af vores kontraktmæssige forhold med dig, eller hvor vi har en legitim interesse. 

Drive vores forretning for at opfylde vores juridiske forpligtelser og for at imødekomme vores legitime interesse i opretholdelsen af vores forretning. Det omfatter:

 • At udføre dataanalyse og revisioner
 • At identificere brugertendenser ved anvendelsen af vores hjemmeside og analysere, hvor effektiv vores kommunikation er
 • At registrere, undgå, undersøge bedrageri herunder (cyber)-sikkerhedsovervågning og forebyggelse
 • At udvikle, forstærke, forbedre eller ændre vores produkter og serviceydelser
 • At validere vores muligheder til at få adgang til eller bruge visse produkter eller serviceydelser
 • At bedre kunne forstå, hvordan vores produkter og serviceydelser påvirker dig og dem, du behandler
 • At spore og reagere på opmærksomhedspunkter, herunder at deltage i tilsynsmæssig overvågning og indberetning i forbindelse med utilsigtede hændelser, produktklager og patientsikkerhed
 • At drive og udvikle vores forretningsaktiviteter

Deling af dine persondata

Vi kan i visse tilfælde dele oplysninger, der er indsamlet gennem hjemmesiden:

 • Til andre virksomheder tilknyttet Fresenius Medical Care til de formål, der er beskrevet i denne erklæring om persondatabeskyttelse eller baseret på din anmodning (f.eks. via vores kontaktformular) Klik her for at få adgang til en liste over virksomheder tilknyttet Fresenius Medical Care
 • Til vores tredjepartpartnere som vi samarbejder med i forbindelse med bestemte produkter eller serviceydelser i det omfang der er givet samtykke hertil
 • Til vores tredjepartserviceudbydere som leverer serviceydelser, der enten er nødvendige for opfyldelse af en kontrakt mellem os og dig eller sker i henhold til dit specifikke samtykke
 • Som tilladt af gældende lov til en tredjepart i tilfælde af omstrukturering, virksomhedsfusion, salg, joint venture, overførsel eller anden disposition over alle eller en del af vores forretning, aktiver eller aktiebeholdning (herunder i forbindelse med eventuel konkurs eller lignende begæringer)

Derudover kan vi bruge og fremlægge dine oplysninger, som vi mener, måtte være nødvendigt eller passende:

 • For at beskytte vores rettigheder, databeskyttelse, sikkerhed eller ejendom og/eller som vedrører vores tilknyttede virksomheder, dig eller andre
 • For at overholde gældende love og vores tilsynsovervågnings- og indberetningsforpligtelser (som kan omfatte love udenfor dit bopælsland), for at svare på anmodninger fra offentlige og statslige myndigheder (som kan omfatte myndigheder udenfor dit bopælsland) for at samarbejde med retshåndhævende myndigheder eller af andre juridiske årsager
 • For at håndhæve vores betingelser og vilkår

Vi kan desuden anvende dine oplysninger på andre måder forudsat, at vi forinden har indhentet dit samtykke til det.

Derudover kan vi, hvis det er tilladt efter gældende love, bruge og fremlægge oplysninger, der ikke er personligt identificerbare, til ethvert formål. Hvis vi kombinerer oplysninger, der ikke er i personlig identificerbar form, men oplysninger, der er identificerbare (som at kombinere dit navn med din geografiske placering), så behandler vi de kombinerede oplysninger som persondata.

Dine valgmuligheder og adgange

Dine valg med hensyn til vores brug og anvendelse af dine persondata til markedsføringsformål

Hvis du ikke længere ønsker at modtage markedsføringsmateriale fra os (og du har tilmeldt dig et nyhedsbrev eller andet markedtingsmateriale), kan du afmelde nyhedsbrevet ved at klikke på annulleringslinket i hver e-mail, du modtager. 

Hvis du har en brugerkonto, kan du opdatere dine præferencer eller slette din profil.

Du kan også kontakte os ved at bruge kontaktoplysningerne under "Kontakt os" på denne side. I din anmodning bedes du oplyse dit navn og din adresse, hvis du ikke længere ønsker at blive kontaktet. Vi vil forsøge at efterkomme dit ønske snarest muligt.  

Dine valg vedrørende vores brug af dine persondata til at sende dig påmindelser

Hvis du ikke længere ønsker at modtage medicinsk påmindelser fra os fremadrettet, kan du fravælge dette ved at kontakte os ved at bruge kontaktoplysningerne under "Kontakt os" på denne side. I din anmodning bedes du oplyse dit navn og din e-mailadresse eller telefonnummer, hvor du modtager påmindelser.

Dine valg angående vores deling af dine persondata med samarbejdspartnere eller tredjepartspartnere

Hvis du foretrækker, at vi ikke deler dine persondata fremadrettet med vores samarbejdspartnere og/eller tredjepartspartnere til deres markedsføringsformål, kan du fravælge denne deling ved at kontakte os ved at bruge kontaktoplysningerne under "Kontakt os" på denne side. I din henvendelse bedes du oplyse, at vi ikke længere må dele dine personlige oplysninger med vores samarbejdspartnere og/eller tredjepartspartnere til markedsføringsformål og oplyse dit navn og din e-mailadresse.

Hvordan du kan få adgang til, ændre eller slette dine persondata

Du kan altid trække dine afgivne samtykker tilbage med virkning fra tilbagetrækningen. Du har desuden ret til at få adgang til de persondata, der behandles om dig, med forbehold for visse lovfastsatte undtagelser. Du kan desuden protestere mod indsamling og videre behandling af dine persondata, og du har ret til om nødvendigt at rette dine persondata. Du kan også anmode os om at begrænse behandlingen.

Vi vil slette eller rette eventuelle personoplysninger, som er unøjagtige eller forældede, når du anmoder os om det.

Du kan desuden anmode om at få persondata slettet på ethvert tidspunkt. Persondata opbevares i overensstemmelse med gældende lovmæssige og regelfaste krav. Vi vil slette dine persondata uden unødig forsinkelse, med mindre vi har et retsgrundlag for at fortsætte behandlingen, f.eks. hvis behandling er nødvendig for at etablere, udøve eller forsvare et retskrav eller er nødvendig for at gennemføre en kontrakt med dig.

For at gøre brug af ovennævnte rettigheder, bedes du kontakte os. Brug kontaktoplysningerne under "Kontakt os" på denne side. Vi vil besvare din henvendelse hurtigst muligt og senest en måned efter modtagelsen. Hvis der opstår ventetid, bliver du straks meddelt dette og får oplyst en dato for vores svar.

Overførsel af personlige data over landegrænser

Dine persondata kan lagres og behandles i et hvilket som helst land, hvor vi har faciliteter eller serviceudbydere. Ved at bruge vores hjemmeside eller ved at give samtykke til os (hvor dette er påkrævet ved lov), kan dine persondata overføres til lande uden for dit bopælsland, herunder til lande uden for EU og det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS), med mulighed for afvigende regler for databeskyttelse i forhold til dit land.

Visse lande uden for EU og EØS er blevet anerkendt af Europa-kommissionen som at have et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau i henhold til GDPR-standarder (en komplet liste over disse lande findes her). For overførsler fra EU og EØS til lande, der ikke anses for egnede af Europa-kommissionen, er vi forpligtet til at sørge for, at der er truffet forholdsregler, herunder ved at sikre, at modtageren enten er bundet af EUs standardkontraktbestemmelser, EU-US Privacy Shield-certificering, eller en EU-godkendt adfærdskodeks eller certificering, der beskytter dine persondata. Du kan få udleveret en kopi af disse foranstaltninger ved at kontakte os. Benyt "Kontakt os" nedenfor.

Sikkerhed

Vi har implementeret passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger til beskyttelse af persondata. Sådanne foranstaltninger er i overensstemmelse med gældende love og forskrifter om persondatabeskyttelse og datasikkerhed, herunder at pålægge serviceudbydere at tage passende forholdsregler for at beskytte og sikre persondata.

Opbevaringsperiode

Vi opbevarer dine persondata, så længe det er nødvendigt eller tilladt i lyset af de(t) formål, hvortil de er indhentet samt gældende lovkrav. De kriterier, der benyttes til at bestemme vores opbevaringsperioder omfatter: (i) den tidsperiode som vi har et løbende samarbejde med dig, og hvor vi stiller hjemmesiden til rådighed for dig, (ii) hvor der er en retlig forpligtelse, som vi er underlagt, og iii) hvor opbevaring er hensigtsmæssigt i lyset af vores juridiske position (fx i forbindelse med gældende forældelsesfrister, retstvister eller tilsynsmæssige undersøgelser).

Tredjeparts hjemmesider og tjenester

Denne persondatabeskyttelse gælder ikke for, og vi er ikke ansvarlige for: dataindsamling, brug, videregivelse, sikkerhedshensyn eller andre forhold, hvor en tredjepart, herunder en tredjepart, der driver en tjeneste, som hjemmesiden linker til og brug af cookies, som til gengæld kan gemmes på din computers harddisk. Medtagelsen af et link på hjemmesiden er ikke ensbetydende med, at vi godkender den service, der linkes til, og adgang til eksterne links sker på eget ansvar. Vi kan heller ikke holdes ansvarlige for eventuelle skader eller følger, forvoldt ved at besøge eventuelle eksterne links. Vi opfordrer dig til at læse erklæringer om persondatabeskyttelse på alle andre websteder, som du besøger.

Denne hjemmeside bruger sociale bogmærker (f.eks. fra Facebook, Twitter, Google+ og Linkedin). Sociale bogmærker giver brugerne mulighed for at dele links og nyhedsbreve. Vi har kun medtaget et link til de respektive sociale netværk på vores hjemmeside. Når du klikker på den integrerede grafik, bliver dine data overført til den respektive udbyder. Hvis du allerede er logget ind på det sociale netværk, kan data forbindes direkte med din konto, når du klikker på grafikken. Der henvises til det respektive sociale netværks erklæring om persondatabeskyttelse for at få information om behandlingen af dine persondata, når du bruger disse tilknyttede tjenester.

Downloads og mediefiler

Eventuelle dokumenter, filer eller medier, der kan downloades, og som tilbydes på hjemmesiden, leveres på egen risiko. Selv om alle forholdsregler er blevet truffet for at sikre, at kun oprindelige downloads er tilgængelige, anbefales det at kontrollere deres ægthed ved hjælp af en tredjeparts antivirussoftware eller lignende. Vi påtager os intet ansvar for tredjeparts downloads eller downloads fra eksterne tredjepartswebsites og råder dig til at kontrollere deres ægthed ved hjælp af en tredjeparts antivirussoftware eller lignende.

Kontakt os

Hvis du har spørgsmål, kommentarer eller overvejelser vedrørende denne persondatabeskyttelse eller brugen af oplysninger på denne hjemmeside, eller hvis du ønsker at fravælge fremtidige henvendelser, kan du kontakte os på følgende måde:

Fresenius Medical Care Danmark A/S
Oldenburg Allé 1
2630 Taastrup

Telefon:  +45 43 22 61 00

Du kan også henvende dig til vores databeskyttelsesansvarlige i tilfælde af evt. spørgsmål på følgende e-mail: fmcdk@fmc-ag.com

Alternativt kan du sende os en besked via kontaktformularen på hjemmesiden.

Indgive en klage

Hvis du har nogen klager over behandling af persondata udført af os, er du velkommen til at kontakte os når som helst.

Vi vil gennemgå og vurdere din klage, og om nødvendigt vil vi kontakte dig for at få yderligere oplysninger. Vi vil altid bekræfte modtagelsen af din klage eller indsigelse inden for 5 arbejdsdage.

Vi bestræber os på at behandle enhver klage eller indsigelse inden for en måned. Hvis det ikke er muligt at træffe en beslutning inden for en måned, vil vi informere dig om årsagerne til forsinkelsen og hvornår beslutning kan forventes fremlagt (højest 6 måneder efter modtagelsen).

På ethvert tidspunkt, før, under og efter klageprocessen beskrevet ovenfor, kan du indgive en klage til din lokale tilsynsmyndighed eller anden relevant domstol eller myndighed. Klik her for kontaktinformation til de lokale tilsynsmyndigheder.

Opdateringer af denne persondatabeskyttelseserklæring

Vi kan til en hver tid ændre denne persondatabeskyttelseserklæring. Eventuelle ændringer af denne persondatabeskyttelseserklæring træder i kraft, når vi offentliggør den ændrede erklæring på hjemmesiden. Vi anbefaler, at du regelmæssigt gennemgår persondatabeskyttelsen, når du besøger hjemmesiden. Denne erklæring blev senest opdateret 25. oktober 2019.

Relateret indhold